Programe de calificare și formare profesională

 • om de afaceriCompetențe informatice

Cursul de Competențe Informatice se adresează celor interesați de dezvoltarea competențelor informatice și dobândirea aptitudinilor specifice pentru utilizarea eficientă a calculatorului în activitatea curentă. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Formarea deprinderilor de utilizare a calculatorului și a echipamentelor periferice.
 • Însușirea şi demonstrarea unor cunoştinţe fundamentale despre sisteme de operare, sisteme de fişiere, conturi de utilizator, accesare internet, mail, programe antivirus şi modalităţi de folosire a lor etc.
 • Elaborarea unor produse specifice foarte utile în multe domenii de activitate

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 96 de ore

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Competențe sociale și civice

Cursul de Competențe Sociale și Civice se adresează tuturor persoanelor care vor să dobândească și să își dezvolte competențe și abilități generale, necesare activității lor profesionale. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Egalitate de şanse şi nediscriminare
 • Managementul diversităţii – diversitate şi coeziune socială
 • Principii, standarde şi instrumente privind respectarea drepturilor omului
 • Comunicare în medii diferite
 • Participare publică
 • Dezvoltare durabilă şi responsabilitate socială
 • Cetăţenie activă şi voluntariat

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 96 de ore

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Inspector sănătatea și securitatea muncii

Cursul Inspector Securitate și Sănătate în Muncă se adresează persoanelor care, conform noilor prevederi legale, trebuie sa urmeze un program de pregătire în domeniul securității și sănătății în muncă, cu o durata de cel puțin 40 de ore. De asemenea, cursul se adresează și persoanelor care doresc să-și schimbe profilul de activitate și să devină inspector SSM. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Cadrul legislativ general privind securitatea și sănătatea în muncă
 • Concepte de baza referitoare la securitate și sănătate în muncă;
 • Activitățile de prevenire și protecție la nivelul angajatorului;
 • Modalități de participare a lucrătorilor la activitățile de prevenire și protecție;
 • Reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM;
 • Comitetul de securitate și sănătate în muncă;
 • Prevenirea accidentelor de munca si bolilor profesionale;
 • Accidentul de muncă;
 • Măsuri organizatorice de prevenire;
 • Măsuri tehnice de prevenire;
 • Prevenirea riscurilor profesionale;
 • Riscuri generale și specifice în muncă;
 • Prevenirea riscurilor profesionale la locurile de muncă;
 • Evaluarea riscurilor la locurile de muncă;
 • Planul de prevenire și protecție;
 • Lista internă de dotare cu echipament individual de protecție;
 • Protecția lucrătorilor prin servicii medicale;
 • Formele de supraveghere a stării de sănătate a lucrătorilor;
 • Documentele specifice privind supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor;
 • Măsuri de prim ajutor.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 80 de ore

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Competențe antreprenoriale

Cursul se adresează antreprenorilor și potențialilor antreprenori, interesați să dobândească sau să îşi dezvolte competenţele antreprenoriale, persoanelor care intenţionează să demareze o afacere sau celor care doresc să descopere noi modalităţi de a-şi dezvolta stilul actual de muncă. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

•           Identificarea de oportunități pentru activități personale, profesionale și/sau de afaceri

•           Evaluarea contextului legislativ

•           Managementul afacerii

•           Managementul comunicării

•           Gestiunea procesului de negociere

•           Managementul echipei

•           Management financiar

•           Managementul riscului

•           Marketingul afacerii

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 96 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Formator

Cursul de formatori se adresează persoane interesate să dobândească calitatea de formator, precum și tehnicile de pedagogie. Cursul se adresează atât celor care și-au dobândit competențele de formator  și doresc să și le certifice oficial cât și celor ce doresc să devina formatori. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităților de formare
 • Evaluarea participanților la formare
 • Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare
 • Marketing-ul formării
 • Proiectarea programelor de formar3e
 • Organizarea programelor și a stagiilor de formare
 • Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii superioare

Durata cursului: 99 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Manager proiect

Cursul se adresează tuturor persoanelor interesate în obținerea statutului de personal calificat ca Manager Proiect, precum și organizațiilor interesate în formarea specialiștilor capabili să conceapă, să elaboreze și să implementeze proiecte, în special pentru accesarea Fondurilor Structurale. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Stabilirea scopului proiectului
  • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
  • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului
  • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
  • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
  • Managementul riscurilor
  • Managementul echipei de proiect
  • Managementul comunicării în cadrul proiectului
  • Managementul calităţii proiectului

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii superioare

Durata cursului: 60 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Expert achiziții publice

Cursul de Expert achiziții publice se adresează se adresează persoanelor care doresc să se perfecționeze în domeniu, celor implicați în procesele de elaborare a documentației de atribuire, precum și persoanelor implicate în ofertare, din cadrul companiilor și structurilor care participă la licitații. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire.
 • Elaborarea documentelor de specialitate.
 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice.
 • Atribuirea contractelor de achiziții publice
 • Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice în SEAP
 • Derularea procedurilor de atribuire.
 • Finalizarea procedurilor de atribuire.

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii superioare

Durata cursului: 42 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Expert accesare fonduri europene

Cursul se adresează tuturor persoanelor care doresc să înțeleagă mecanismele finanțărilor europene și modul în care pot accesa acest tip de fonduri și să obţină competenţele necesare scrierii unei cereri de finanţare şi implementării unui proiect. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Identificarea surselor de finanțare europeană
 • Mecanismele de funcționare și accesare a fondurilor structurale și a altor programe europene cu finanțare nerambursabilă
 • Bazele managementului de proiect
 • Elaborarea cererilor de finanțare
 • Managementul financiar al proiectului

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii superioare

Durata cursului: 42 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Evaluator proiect

Cursul se adresează tuturor celor interesați de însușirea cunoștințelor de bază cu privire la evaluarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă (din fonduri structurale și de coeziune, prin programe europene și prin programe naționale). La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Pregătirea personală pentru evaluare;
 • Organizarea procesului de evaluare;
 • Evaluarea propunerii de proiect;
 • Validarea evaluării;
 • Acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii superioare

Durata cursului: 48 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Inspector resurse umane

Cursul de inspector resurse umane se adresează tuturor celor interesați de însușirea cunoștințelor și aptitudinilor necesare unui inspector resurse umane ce doresc să acceadă la un post în departamentul resurse umane sau fac deja parte din acest departament. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Planificarea activităților
 • Comunicarea cu angajații
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Întocmirea documentelor de evidență a personalului
 • Gestionarea documentelor de evidență a personalului
 • Organizarea recrutării personalului
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariaților
 • Întocmirea statului de plată pentru personalul angajat
 • Administrarea bazei de date de evidența a personalului

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 40 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Lucrător în comerț

Cursul se adresează persoanelor care doresc obținerea unei calificări de lucrător în comerț în vederea unei posibile angajări, precum și persoanelor care ocupa un post în comerț, dar care nu dețin încă certificatul care să le ateste această calificare. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Comunicare şi comportament profesional
 • Utilizarea calculatorului
 • Igiena şi securitatea în muncă
 • Organizarea locului de muncă şi perfecţionarea profesională
 • Protecţia consumatorului
 • Tehnologia consumatorului

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 360 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Lucrător la fabricarea conservelor din legume și fructe

Cursul se adresează persoanelor care doresc obținerea unei calificări de lucrător la fabricarea conservelor din legume și fructe în vederea unei posibile angajări, precum și persoanelor care ocupa un post în domeniu, dar care nu dețin încă certificatul care să le ateste această calificare. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă
 • Aplicarea normelor de protecția mediului
 • Organizarea activității proprii
 • Aplicarea normelor de igiena și de siguranța alimentelor
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Aprovizionarea cu materii prime și auxiliare pentru prepararea conservelor
 • Selectarea materiei prime pentru prepararea conservelor
 • Porționarea materiei prime pentru prepararea conservelor
 • Pregătirea lichidelor de umplere
 • Tratarea termică a materiei prime pentru prepararea conservelor
 • Conservarea legumelor și fructelor prin frig

 

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 360 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Îngrijitor bătrâni la domiciliu

Cursul se adresează persoanelor care doresc obținerea unei calificări de îngrijitor bătrâni la domiciliu în vederea unei posibile angajări, precum și persoanelor care ocupa un post în domeniu, dar care nu dețin încă certificatul care să le ateste această calificare. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Respectarea NPM si PSI
 • Asigurarea  condițiilor igienico-sanitare
 • Asigurarea perfecțiunii profesionale
 • Completarea fisei de îngrijiri a persoanei asistate
 • Gestionarea resurselor alocate
 • Planificarea activității zilnice
 • Acordarea îngrijirilor igienice pentru vârstnic
 • Acordarea primului ajutor persoanei asistate
 • Asigurarea confortului bătrânului asistat
 • Asistarea alimentației și administrarea alimentelor
 • Mobilizarea si transportul bătrânilor asistați  imobilizați
 • Respectarea si aplicarea prescripțiilor medicale
 • Supravegherea stării de sănătate a persoanei asistate

 

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 360 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Muncitor, constructor, lemn, chirpici și piatră

Cursul se adresează persoanelor care doresc obținerea unei calificări de muncitor, constructor, lemn, chirpici și piatră în vederea unei posibile angajări, precum și persoanelor care ocupa un post în domeniu, dar care nu dețin încă certificatul care să le ateste această calificare. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă , în domeniul situaţiilor de urgenţă si a normelor de protecția mediului
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executate
 • Producerea chirpiciului  si executarea  zidăriilor din chirpici
 • Executarea structurilor din piatră
 • Prelucrarea materialului lemnos si executarea construcţiilor din lemn
 • Pregătirea mortarelor tradiţionale si executarea tencuielilor  tradiţionale

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 360 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40

 • Forjor matrițer

Cursul se adresează persoanelor care doresc obținerea unei calificări de forjor matrițer în vederea unei posibile angajări, precum și persoanelor care ocupa un post în domeniu, dar care nu dețin încă certificatul care să le ateste această calificare. La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta competențe cu privire la:

 • Aplicarea normelor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncă
 • Întreținerea echipamentelor de lucru
 • Debitarea semifabricatelor pentru forjare în matriță
 • Încălzirea  semifabricatelor pentru forjare în matriță
 • Preforjarea semifabricatelor pentru forjare în matriță
 • Executarea operațiilor de forjare în matriță

Cursul este autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și se finalizează cu certificat de absolvire emis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educației Naționale.

Condiții de participare: studii medii

Durata cursului: 360 de ore

Cursul poate fi organizat și la cererea companiilor/instituțiilor, pentru grupuri compacte.

Pentru informații suplimentare și înscrieri:

Forum Group

E-mail: secretariat@forumgroup.ro

Tel.: 031.711.52.40