INVITATIE DE PARTICIPARE

Denumire proiect: „Și noi avem dreptul la muncă”  
Axa prioritară 6   „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”
Contract: POSDRU/165/6.2/S/143094
Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL

Start de proiect “Workcall”

Pe data de 15 aprilie 2014, a demarat proiectul “Workcall” (ID 143219), implementat de FORUM GROUP în parteneriat cu Turda Salina Durgău, Asociația Eco Energy și Agenția de Consultanță și Afaceri Română.

Start de proiect “Și noi avem dreptul la muncă!”

Pe data de 16 aprilie 2014, a demarat proiectul “Și noi avem dreptul la muncă!” (ID 143094), implementat de FORUM GROUP în parteneriat cu Fundația Centrul Parteneiat pentru Egalitate – CPE, Asociația Eco Energy și Agenția de Consultanță și Afaceri Română.