Workcall

Proiectul este implementat de Forum Group, în parteneriat cu Turda Salina Durgău, Asociaţia Eco-Energy şi Agenţia de Consultanţă în Afaceri Română (ACAR).

În valoare de circa 9 milioane de lei, proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în oameni” și are o durată de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015).

Obiectivul general al acestuia este facilitarea accesului la ocuparea profesională pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Proiectul include activităţi de coaching, destinate unui număr de 400 de persoane, pentru motivarea grupurilor vulnerabile  dar, mai ales, programe de recalificare pentru 900 de persoane  în meseriile tehnician maseur, băieş, nămolar, brancardier, floricultor, peisagist floricultor, florar-decorator, îngrijitor spaţii verzi, îngrijitor animale, operator procesare text şi imagine, operator vânzări prin telefon.

Workcall se derulează în 3 zone ale țării, respectiv Sud-Muntenia, Bucureşti-Ilfov şi Nord-Vest.

În cadrul proiectului se vor înfiinţa două centre de incluziune socială, unul la Bucureşti şi altul la Turda, prin intermediul cărora vor fi asigurate informarea şi consilierea.

„Workcall” asigură și furnizarea de servicii de informare, consiliere şi orientare profesională pentru un număr de 1000 de persoane  care aparţin grupurilor vulnerabile (100 de femei, 400 de persoane de etnie romă, 400 de persoane cu dizabilităţi, 100 de tineri de peste 18 ani, care părăsesc sistemul instituţionalizat de protecţie a copilului).