Și noi avem dreptul la muncă!

Proiectul este implementat de FORUM GROUP, înparteneriatcu Fundația Centrul Parteneriat pentru Egalitate – CPE, Asociația Eco Energy și Agenția de Consultanță și Afaceri Română și se va derula în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015, în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest. Acesta are ca principal obiectiv îmbunătățirea integrării grupurilor vulnerabile și eliminarea barierelor cu care acestea se confruntă în încercarea lor de a obține un loc de muncă și de a se integra în societate.

Pe parcursul acestuia, 900 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile (800 de persoane de etnie romă și 100 de persoane cu dizabilități), vor beneficia de cursuri de calificare în meserii precum florar decorator, parchetar, lucrător poligraf, lucrător în tâmplărie, lucrător în tricotaje – confecții, lucrător în alimentație, lucrător în comerț, cameristă, brancardier, operator introducere, validare și prelucrare date.

Proiectul mai prevede înfiintarea, dezvoltarea și susținerea a 3 centre de incluziune socială în care se vor desfășura activități de asistență socială și orientare profesională pentru grupurile vulnerabile.

În plus, se vor face programe de formare profesională în domeniul „Consilier vocațional” pentru angajații instituțiilor sau organizațiilor implicate în sprijinirea acestor grupuri.

Valoarea totală eligibilă a proiectului “Și noi avem dreptul la muncă!” este de 8.372.058 lei.