RURAL- C.I.F.C.A.

image-004„RURAL- C.I.F.C.A.- consiliere, informare, consultanță, antreprenoriat”. POSDRU/110/5.2/G/88907 cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 5 „Promovarea masurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenție 5.2 ”Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de munca”. Proiectul este implementat în perioada iunie 2012 – mai 2014 în județul Galați având un buget de  1.836.320 lei,

Obiectivele principale ale proiectului sunt: îmbunătățirea calității resurselor umane din zonele rurale, prin cursuri de calificare, facilitarea accesului la programe de formare profesionala și furnizarea de activități inovatoare privind accesul și participarea la formare profesională continuă. Principalele activități ale proiectului sunt: crearea de 3 centre suport, furnizarea serviciilor de consiliere privind cariera – interes, abilitate, motivație pentru 600 de persoane, facilitarea accesului la programe de formare a 190 de persoane din 3 comune din județul Galați prin oferirea de cursuri de calificare/recalificare gratuite șomerilor, persoanelor inactive și persoanelor în căutarea unui loc de muncă, persoanelor ocupate din agricultura de subzistență, desfășurarea de sesiuni de pregătire antreprenorială, furnizarea de servicii de consultanță și asistență în inițierea unei afaceri.

Proiectul contribuie la promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale privind dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă. Proiectul promovează șansa integrării pe piața muncii a șomerilor, persoane inactive, persoane în căutarea unui loc de muncă și programe de formare profesională specifică și programe de formare a viitorilor întreprinzători care pot genera a dezvoltare locală și oportunități de ocupare precum și dezvoltarea competențelor cheie a managerilor și angajaților din mediul rural.

Site proiect