News Archives

INVITATIE DE PARTICIPARE

Denumire proiect: „Și noi avem dreptul la muncă”   Axa prioritară 6   „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Contract: POSDRU/165/6.2/S/143094 Beneficiar: SC FORUM GROUP SRL